"Voor ons halen ze alles uit de kast"

"Voor ons halen ze alles uit de kast"

Met behulp van OIS hebben wij een digitaal workflow management systeem en een basis technische infrastructuur klaar liggen voor doorontwikkeling. OIS is geen leverancier maar een partner gebleken. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking en het resultaat.

André Groote - Informatie manager SZW - Gemeente Den Haag

Enkele projecten

Gemeente Den Haag SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

OIS heeft alle klant informatie gedigitaliseerd. Via een digitale postkamer en een standaard postproces wordt een centraal klantdossier opgebouwd. Dit klantdossier is vanaf elke locatie toegankelijk voor de gebruiker. Het dossier is volledig geïntegreerd met bestaande systemen en processen waaronder Socrates, Allegro en Octopus. Het gekoppelde digitale archief voldoet aan alle gestelde eisen.

Het hele proces is ingericht vanuit de gewenste dienstverlening en geoptimaliseerd met een set geautomatiseerde beslisregels. Wij hebben onze oplossing over de gehele dienst SZW van de gemeente Den Haag uitgerold. Dankzij het centraal klantdossiersysteem van OIS werken alle afdelingen digitaal.

Gemeente Den Haag DSO

Dienst Stadsontwikkeling

Met behulp van OIS R4 zijn alle documenten gedigitaliseerd. Via een automatisch proces wordt een centraal vergunningsdossier opgebouwd. Dit dossier is vanaf elke werkplek toegankelijk. Koppelingen met bestaande systemen als het bouw- en woning toezichtsysteem (BWT) zijn tegelijkertijd verricht. Het systeem heeft een optimale functionaliteit en flexibiliteit meegekregen voor het zichtbaar maken en integreren van specifieke documenten zoals bouwtekeningen.

Credit Agricole Consumer Finance

Voor Credit Agricole Consumer Finance hebben we een slim automatisch transactiesysteem ontwikkeld voor de verwerking van consumptief krediet. Met dit systeem worden alle aanvragen eerst automatisch verwerkt en getoetst op leencapaciteit en risico. De toetsing gebeurt door middel van componenten als een geautomatiseerde BKR toetsing en Scorecard voor risico inschatting.

Daarnaast zijn rekenmodules voor leencapaciteit en een fraude-detectie module ingebouwd. Afhankelijk van de beoordeling en het besluit krijgt de aanvrager ofwel een digitale offerte ofwel een elektronisch overzicht met alternatieven voor zijn leenbehoefte.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten is een samenwerkingsverband van de gemeente Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel en Zuidplas op het gebied van Sociale Zaken. De hoofdtaken zijn het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud en voor bijzonder noodzakelijke kosten, het begeleiden van naar werk of scholing en het bieden van schuldhulpverlening. OIS heeft het volledige proces van het aanvragen van levensonderhoud geautomatiseerd met OIS R4. Via een webformulier, dat door de burger wordt ingevuld, komt de aanvraag binnen in het systeem. Vervolgens worden automatisch links gemaakt met systemen om de ingevulde gegevens te controleren. Bijvoorbeeld een check met de BRP en de gegevens van het inlichtingenbureau. Zo hoeven dan onder meer gegevens over de eventuele andere bewoners op een adres, bezit van een auto en studiefinanciering niet meer handmatig te worden gecheckt. Ook vindt bij akkoord op de uitkering een automatische koppeling met het betalingssysteem plaats. Door deze efficiëntie slag kunnen de eenvoudige aanvragen sneller worden afgehandeld en hebben behandelaars meer tijd voor de complexere aanvragen. Een win-win situatie voor zowel de Gemeenschappelijke regeling als de burgers. Inmiddels zijn er in 1,5 jaar tijd, sinds begin 2017, al meer dan 1.500 aanvragen door het systeem verwerkt.

MN

MN verwerkt een administratieve hoofdstroom van 350.000 documenten per jaar. Via onze oplossing gaan deze documenten gedigitaliseerd een workflow in en worden beschikbaar voor digitale verwerking. Alle documenten worden bij binnenkomst gescand en vervolgens gekoppeld aan het desbetreffende proces. Sortering vindt plaats op type proces zodat medewerkers van dat proces direct het document kunnen behandelen. Zo ontstaan batches die per dag worden gescand en automatisch in de workflow terechtkomen. Ook de archivering vindt direct plaats bij ontvangst zodat een gedigitaliseerd document na ontvangst voor iedereen in de organisatie zichtbaar is. Het systeem heeft door de unieke schaalbaarheid een opslag capaciteit tot enkele honderden Terabytes. Het maximum aantal documenten binnen een systeem bedraagt meer dan 4 miljard documenten. Het aantal gebruikers kan uiteenlopen van 1 tot enkele duizenden.