OIS Standaard Implementatie

OIS biedt een standaard integrale aanpak van diensten ter ondersteuning van de OIS producten.

OIS Consultancy
Combineert ICT kennis met markt en proceskennis

Een belangrijk onderdeel van de OIS oplossing is OIS Consultancy. De consultants van OIS hebben per definitie een business (proces) achtergrond. Hun uitvoerende en adviserende rol zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van de opdrachten. Zij hebben ervaring met innovatieve projecten op het gebied van e-business, kennismanagement, document- en dossiermanagement. De OIS consultants zijn doortastend, klant en oplossingsgericht en voor alles resultaatgedreven. Daarnaast weten zij als geen ander de vertaalslag te maken naar ICT oplossingen waardoor OIS Consultancy perfect aansluit bij de ontwikkel- en beheer activiteiten van OIS.

OIS Implementatie
Kort implementatietraject tegen vaste prijs

Dankzij de jarenlange ervaring met informatieprocessen staat OIS garant voor een succesvolle ondersteuning van het hele traject van inventarisatie, implementatie, training van de nieuwe medewerkers en het beheer van het nieuwe systeem. Daartoe biedt OIS haar klanten een beproefd en standaard proces model voor het ontwerp- en implementatietraject. Naast een succesvolle implementatie, is een goede verankering van de veranderingen essentieel. OIS onderkent als geen ander de waarde van het informeren van de betrokken gebruikers over de verschillende fasen van het traject.

OIS Beheer
Optimale beschikbaarheid van de oplossing

Na acceptatie van de OIS implementatie start de beheers en onderhoud fase van de OIS oplossing. OIS gebruikt bij het inrichten en uitvoeren haar beheersdiensten standaard (Kwintes) methodologie en ITIL standaarden. De taken, verantwoordelijkheden en criteria worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Dit zorgt voor meetbare kwaliteit op basis van duidelijke en concrete afspraken. De SLA is up to date door een structurele terugkoppeling en borgt de kernafspraken van de dienstverlening.