OIS Proces Management

Het primaire werk proces vastgelegd, meetbaar en stuurbaar

Een hogere productiviteit en betere verantwoording
In een volgende stap worden werkstromen gemodelleerd en uitgevoerd die de verschillende processen in een organisatie ondersteunen. De stappen waaruit de werkstromen zijn opgebouwd kunnen handmatig worden afgehandeld of geheel geautomatiseerd indien de handeling zich daarvoor leent. Een instelbare set van regels en normen ligt dan ten grondslag aan een automatische verwerking. Een workflow component wijst vervolgens de te behandelen zaak automatisch toe aan de volgende stap in de werkstroom.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van logica en gegevens uit bestaande primaire systemen. Beschikbare informatie wordt op die manier optimaal benut zonder dubbel te worden opgeslagen. Alle doorlopen stappen van de werkstroom, zowel de automatische als handmatige, worden gearchiveerd voor verantwoording.

De processen worden middels deze component grafisch weergeven. Dit geeft een nuttig inzicht tijdens het ontwerpen, testen en gebruik. Op ieder moment is duidelijk van welk proces een bepaalde stap deel uitmaakt. Het resultaat is een hogere productiviteit in het modelleren van de werkstromen en een betere motivatie bij gebruikers gedurende de uitvoering van de processen.