Gemeente Den Haag SZW WMO HV

Digitalisering WMO zorgt voor snellere beschikking
“Dankzij de OIS oplossing is de doorlooptijd voor het afgeven van een beschikking in veel gevallen van 6 weken naar 2 dagen gegaan. Deze ervaring met het succesvol automatiseren van onze administratieve processen delen wij nu met andere collega’s”.
Mirjam Bos, projectleider SZW bij Gemeente Den Haag.

Binnen de gemeente Den Haag helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) Haagse burgers die werkloos zijn en/of een laag inkomen hebben met diverse wettelijke regelingen. De WMO waaronder de regeling Huishoudelijke Verzorging valt is hier één van. Huishoudelijke Verzorging (HV) is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging.

Om de dienstverlening richting burger te vergroten en om kosten te besparen heeft SZW het Project Automatisering Huishoudelijke Verzorging (HV) opgezet. De behoefte lag er tevens om de consulenten te ontlasten van eenvoudige aanvragen door deze, voorzien van een goede onderbouwing, geautomatiseerd te beslissen. OIS heeft het HV aanvraagproces geautomatiseerd en gekoppeld met het eerder gerealiseerde digitale klantdossier. Alle HV aanvragen zijn digitaal beschikbaar, het aanvraagproces volledig geautomatiseerd en meer dan de helft van alle HV aanvragen kan automatisch worden afgehandeld. In plaats van binnen 6 weken wordt binnen 2 dagen een beschikking afgegeven. Dit heeft een structurele kostenbesparing opgeleverd.

De resultaten

  • Structurele kostenbesparing.
  • Versnelde dienstverlening voor de klant, beschikking nu binnen 2 dagen.
  • Uniformiteit en transparantie in afhandeling.
  • Ruimte voor maatwerk door professionals waar nodig.
  • Eenduidige en onderbouwde berekening van de zorgindicatie.

De oplossing
OIS heeft voor de gehele dienst SZW het aanvraagproces volledig gedigitaliseerd. Dit wil zeggen dat de cliënt de huishoudelijke verzorging digitaal kan aanvragen. De ingevoerde gegevens worden vervolgens via een geautomatiseerd proces gecontroleerd. Het berekenen van de indicatie en bijbehorende risicoanalyse zijn geautomatiseerd. Tot slot wordt het besluit digitaal verzonden naar de cliënt. De eerder ingerichte digitale omgeving was een randvoorwaarde voor het verder automatiseren van het proces.

De implementatie
OIS biedt een standaard integrale aanpak van diensten ter ondersteuning van de OIS oplossing. Deze aanpak leidt tot een gegarandeerde implementatie en resulteert in een optimaal efficiënt werkproces.

Meer weten?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van de OIS oplossing? Neem contact op met Edwin van Veen voor meer informatie via 070 – 319 26 24 of stuur een mail naar edwin.van.veen@ois.nl.