Gemeente Den Haag SZW

SZW werkt volledig digitaal
“Met behulp van OIS hebben wij een digitaal workflow management systeem en een basis technische infrastructuur klaar liggen voor doorontwikkeling. OIS is geen leverancier maar een partner gebleken. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking en het resultaat.”
André Groote, informatiemanager SZW bij Gemeente Den Haag.

Binnen de gemeente Den Haag helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) Haagse burgers die werkloos zijn en/of een laag inkomen hebben met diverse wettelijke regelingen. Onder SZW opereren 12 verschillende afdelingen met een groot aantal eigen systemen. SZW wilde alle cliëntgerelateerde documenten digitaal dienstbreed beschikbaar hebben. De visie ten grondslag van het project luidde: een gezamenlijk aanbod in dienstverlening in combinatie met een gezamenlijk klantdossier zorgt voor een efficiënte dienstverlening en kortere doorlooptijden. OIS heeft op basis van deze doelstellingen samen met SZW een plan van aanpak, gemeenschappelijke uitgangspunten en een gefaseerd implementatieplan per afdeling vastgesteld. De combinatie van de innovatieve producten en gekoppelde diensten hebben tot een succesvol resultaat geleid (zie promotiefilm).

De resultaten

  • Structurele kostenbesparing.
  • Gemeenschappelijk digitaal klantendossier.
  • Uniformiteit en transparantie in afhandeling.
  • Ruimte voor maatwerk door professionals waar nodig.
  • Opgeleide medewerkers.
  • Basis gelegd voor het verder digitaliseren van processen.

De oplossing
OIS heeft alle klant informatie gedigitaliseerd. Via een digitale postkamer en een standaard postproces wordt een centraal klantdossier opgebouwd. Dit klantdossier is vanaf elke locatie toegankelijk voor de gebruiker. Het dossier is volledig geïntegreerd met bestaande systemen waaronder Socrates, Allegro en Octopus. Het gekoppelde digitale archief voldoet aan alle gestelde eisen. Het hele proces is ingericht vanuit de gewenste dienstverlening en geoptimaliseerd met een set geautomatiseerde beslisregels. OIS heeft haar oplossing over de gehele dienst SZW van de gemeente Den Haag uitgerold. Dankzij het centraal klantdossiersysteem van OIS werken alle afdelingen digitaal. OIS heeft ook in-huis trainingen verzorgd voor alle medewerkers.

De implementatie
OIS biedt een standaard integrale aanpak van diensten ter ondersteuning van de OIS oplossing. Deze aanpak leidt tot een gegarandeerde implementatie en resulteert in een optimaal efficiënt werkproces.

Meer weten?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van de OIS oplossing? Neem contact op met Edwin van Veen voor meer informatie via 070 – 319 26 24 of stuur een mail naar edwin.van.veen@ois.nl.